سرویس نقره ای(بدون مراجعه حضوری)

  • در این سرویس متقاضی مدارک لازم را از طریق سامانه درخواست بارگزاری نموده و پس از تعیین محل ، درخواست خود را نهایی می نماید . گواهینامه رانندگی بین المللی صادر شده پس از ثبت نهایی، در تاریخ و ساعت تعیین شده توسط سفیر کانون تحویل شما خواهد گردید .
  • هزینه بسته نقره ای بدون محاسبه هزینه گواهینامه رانندگی بین المللی 4,500,000 ریال می باشد .
تصویر ساعت

سرویس طلایی(بدون مراجعه حضوری)

  • در این سرویس سفیر کانون برای دریافت مدارک یکبار به محل از پیش تعیین شده توسط شما مراجعه نموده و پس از دریافت مدارک و پردازش های لازم گواهینامه رانندگی بین المللی صادره حداکثر 3 ساعت پس از ثبت درخواست توسط سفیر در همان محل تحویل شما خواهد گردید .
  • هزینه بسته طلایی بدون احتساب هزینه اسناد رانندگی بین المللی 6,000,000 ریال می باشد .
تصویر ساعت